ΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑNo. Περιγραφή
1 Πλαίσιο 2.00Χ1.30
2 Πλαίσιο ασφαλείας 1.10Χ1.30
3 Πλαίσιο αντηρίδας

No. Περιγραφή
4 Σωλήνας αντηρίδας
5 Χιαστί για πλαίσιο αντηρίδας
6 Δάπεδο εργασίας

No. Περιγραφή
7 Πλατφόρμα εργασίας
8 Σκάλα πλατφόρμας εργασίας
9 Σκάλα πρόσβασης

No. Περιγραφή
10 Χειρολισθήρας σκάλας πρόσβασης
11 Προστατευτική πλάτη ασφαλείας
12 Ορθοστάτης κουπαστής
13 Βάση σκάλας και σκαλωσιάς

No. Περιγραφή
14 Θωράκιο μήκους
15 Θωράκιο πλάτους
16 Πρόβολος προέκτασης 0.60
17 Ρόδα με ρυθμιστή ύψους
18 Πλάκα με σύνδεσμο προέκτασης