ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ


No. Περιγραφή
1 Πλαίσιο υποστύλωσης
2.40x1.20μ.
2.20x1.20μ.
2.00x1.20μ.
1.80x1.20μ.
1.20x1.20μ.

No. Περιγραφή
2 Χιαστί
3.50μ
2.50μ
2.10μ
1.75μ

No. Περιγραφή
3 Βίδα «κάτω» με πλάκα
0.70μ
1.00μ
4 Βίδα «άνω» με κεφαλή
0.70μ
1.00μ
5 Βίδα «άνω» με διπλή κεφαλή
0.70μ
1.00μ
6 Βίδα «άνω» με μεγάλη κεφαλή
0.70μ
1.00μ