Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Βιομηχανία Μεταλλικών Ικριωμάτων «Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.» ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Χουντουμάδη το 1975 και έκτοτε κατασκευάζει και διαθέτει προς πώληση και ενοικίαση πληθώρα μεταλλικών προϊόντων όπως σκαλωσιές, κερκίδες, εξέδρες & ειδικές μεταλλικές κατασκευές τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες και αθλητικούς οργανισμούς της Ελλάδας, συμβάλλοντας με τα εξειδικευμένα προϊόντα της και την εμπειρία της στην επίλυση σχετικών τεχνικών προβλημάτων και στην υλοποίηση πληθώρας δημόσιων και ιδιωτικών έργων κάθε κλίμακας.

Από το 2008 η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή του Αυλώνα Αττικής, υλοποιώντας ένα μακρόπνοο σχέδιο κάθετης οργάνωσης και εκσυγχρονισμού. Γραφεία και βιομηχανικοί χώροι παραγωγής καλύπτουν περισσότερο από 2.500 τ.μ. Κυριότερη κινητήρια δύναμη της εταιρείας θεωρείται το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελείται από καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες (μηχανικοί, τεχνίτες, στελέχη γραφείου), ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση σχεδιασμού και παραγωγής ικριωμάτων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1978

Το 1978, τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της, η «Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.» κατασκεύασε λυόμενες μεταλλικές κερκίδες θεάτρου και γηπέδου, καθώς και εξέδρες εκδηλώσεων, εισάγοντας στην ελληνική αγορά νέου τύπου προϊόντα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

1996 - 2008

Το 1996, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στο Μαρούσι και το 2003 μεταφέρθηκε εκ νέου στην περιοχή της Μεταμόρφωσης εξ αιτίας των αναγκών των ολυμπιακών έργων. Πολύ σύντομα, το 2008, υλοποιήθηκε το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού της με επενδύσεις σε παραγωγικά μέσα καθώς και σχεδιασμό & πιστοποίηση νέων προϊόντων. Την ίδια χρονιά, τέθηκε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο εξέλιξης και εκσυγχρονισμού της με την αγορά οικοπέδου 7.000 τμ στον Αυλώνα Αττικής και την κατασκευή στον ίδιο χώρο εργοστασίου παραγωγής ειδικά σχεδιασμένου και εξοπλισμένου για τους σκοπούς της.

2010

Από το 2010, η εταιρεία ανανεώνει εντατικά, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, τα παραγωγικά της μέσα, προσθέτοντας στο δυναμικό της εξελιγμένα μηχανήματα σε κάθε στάδιο παραγωγής που επιδέχεται αυτοματοποίηση κάθε είδους και βαθμού (CNC, ρομποτικές συγκολλητικές μηχανές κλπ). Η ανανέωση είναι διαρκής καθώς κύριο μέλημα της εταιρείας είναι ο μη εφησυχασμός και η συνεχόμενη ανάπτυξη που την έχει φέρει σε επίπεδο εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών.

2012

Στα τέλη του 2012 ιδρύεται η Yellow Scaffolds, θυγατρική εταιρεία της «Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.», με έδρα τη Doha στο Qatar. Η εν λόγω εταιρεία παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει ήδη αναλάβει σημαντικά έργα στη συγκεκριμένη χώρα, τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά.

2015

Η εταιρεία μας μέσω του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προχώρησε στον σχεδιασμό και στην παραγωγή νέου τύπου μεταλλικού ικριώματος εργασίας εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένου εν θερμό, βάση των Ευρωπαικών Προτύπων ΕΝ12811-1, 12810-1, ΕΝ39, ΕΝ74. Ο νέος τύπος μεταλλικού ικριώματος είναι συμβατός με τους περισσότερους τύπους μεταλλικών ικριωμάτων που κατασκευάζονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ικριωμάτων εργασίας

2016

Η εταιρεία μας μέσω του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προχώρησε στον σχεδιασμό και στην παραγωγή νέου τύπου μεταλλικού ικριώματος εργασίας τύπου ροζέτας (ringlock) εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένου εν θερμό βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ12811-1, 12810-1, ΕΝ39, ΕΝ74. Ο νέος τύπος μεταλλικού ικριώματος είναι συμβατός με τους περισσότερους τύπους μεταλλικών ικριωμάτων που κατασκευάζονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ικριωμάτων εργασίας

2017

Η εταιρεία μας προχώρησε στον σχεδιασμό και στην παραγωγή κιγκλιδωμάτων εκδηλώσεων και προσωρινών περιφράξεων εργοταξίου.

2019

Η εταιρεία μας μέσω του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προχώρησε στον σχεδιασμό και στην παραγωγή μεταλλικού στεγάστρου  για τη χρήση προστασίας σε κατασκευαστικά έργα, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως και χώρους εκδηλώσεων/ψυχαγωγίας.

2020-2022

Η εταιρεία μας μέσω του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προχώρησε στον σχεδιασμό και στην παραγωγή εξέδρας αλουμινίου  για τη χρήση σε εκδηλώσεις ψυχαγωγίας κλπ.

ΟΡΑΜΑ

Η “Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.” από ιδρύσεώς της ως σήμερα είχε και εξακολουθεί να έχει ως διαρκές όραμα την επίτευξη δύο στόχων:

 1. την παραγωγή και έγκαιρη παράδοση προϊόντων τα οποία να είναι Ασφαλή, Λειτουργικά και Πρακτικά στη μεταφορά και χρήση τους και
 2.  τη διαρκή ανάπτυξη σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο με κύριο ορίζοντα την εξωστρέφεια σε αγορές πέραν της ελληνικής.

Για το λόγο αυτό, πέραν της διαρκούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της, η εταιρεία υιοθετεί και τηρεί πιστά κάθε ποιοτικό κριτήριο ή απαίτηση των ελληνικών και διεθνών κανόνων (εφαρμογή προτύπων, πιστοποιήσεις, κλπ) ώστε να διασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσήλωση στο όραμα του ιδρυτή της.

Σήμερα, η πολυετής εμπειρία, η σημαντική τεχνογνωσία, η οργάνωση και τα προηγμένα παραγωγικά της συστήματα, επιτρέπουν στην εταιρεία να συνεχίζει την διαδρομή της με τις ίδιες αξίες και στόχους.

O πρόεδρος
Μιχάλης Χουντουμάδης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

H Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως: Ο.Τ.Α., Ιδρύματα, Οργανισμούς, Αθλητικές Ομοσπονδίες, κλπ.

 • DIOLKOS GROUP
 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • REDEX A.E.
 • ANSALDO ENERGIA A.E.
 • ΑΒΑΞ GROUP
 • DIMAND A.E.
 • ΙΝΤΡΑΚΑΤ
 • QATAR STEEL TECHNOLOGIES
 • RED LINE, DOHA QATAR
 • ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
 • ΙΚΤ MARMARON
 • ONASSIS STEGI
 • Κ.Π.Ι.Σ.Ν.
 • ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
 • Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.
 • TEN BRINKE HELLAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε. διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας :

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας DIN EN ISO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης DIN EN ISO 14001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία DIN EN ISO 45001:2018

Όλα τα ικριώματα της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένα όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία και διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωσης πιστότητας, κατά εφαρμογή της ΚΥΑ 16440 (ΦΕΚ 756/Β/93) σχετικά με την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών ικριωμάτων στη χώρα.

Βεβαίωση εξέτασης τύπου κατηγορίας “5” & “3” για ικριώματα εργασίας με πλαίσιο και πρότυπα κατασκευής: ΕΝ 12811-1, ΕΝ 12810-1, ΕΝ 74, EN 39 συνοδευόμενα με πιστοποιημένα δάπεδα εργασίας κατηγορίας “6” (βαρέα φορτία).

Βεβαίωση εξέτασης τύπου κατηγορίας “5”, “3” & “2” για ικριώματα εργασίας τύπου ροζέτας και πρότυπα κατασκευής: ΕΝ 12811-1, ΕΝ 12810-1, ΕΝ 74, EN 39 συνοδευόμενα με πιστοποιημένα δάπεδα εργασίας κατηγορίας “6” (βαρέα φορτία).

Βεβαίωση εξέτασης τύπου κατηγορίας “Τ1D3 ” για ικριώματα ξυλότυπου, σταθερός δικτυωτός φορέας παραλαβής φορτίων (πυλώνας) , με πρότυπα κατασκευής: ΕΛΟΤ 1136, ΕΝ 39.

Βεβαίωση εξέτασης τύπου κατηγορίας “6” (βαρέα φορτία) για μεταλλικά αντιολισθητικά δάπεδα ικριωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ 12810-01 και ΕΝ 12811-01.

Βεβαίωση εξέτασης τύπου κατηγορία “6” (βαρέα φορτία) για πλατφόρμα εργασίας με μεταλλικό σκελετό και αντιολισθητική ξύλινη τελική επιφάνεια από κόντρα πλακέ σημύδας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12810-01 και ΕΝ 12811-01.

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2_
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ/ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ T1D3
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DIN EN ISO 9001:2015
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ DIN EN ISO 14001:2015
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ DIN EN ISO 45001:2018

YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. διαθέτει τα προϊόντα της προς ενοικίαση ή πώληση και όπου απαιτείται προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν στη μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση του έργου.

Η εταιρεία διαθέτει άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό με σκοπό την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση των προϊόντων της.

Η εταιρεία προσφέρει λεπτομερή επίδειξη τοποθέτησης και συναρμολόγησης των προϊόντων της, τόσο κατά τη διάρκεια της αγοράς/πώλησης, όσο και σε μελλοντικό χρόνο όπου πιθανώς να προκύψει ανάγκη.

Η Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σε όποιο έργο απαιτείται, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της Κ.Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. (Μηχανικοί, Τεχνικοί Ασφαλείας, Εργοδηγοί) αναλαμβάνει την επίβλεψη του κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ασφάλειας και το άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. , έχει τη δυνατότητα, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της συντήρησης των ικριωμάτων, κερκίδων, εξέδρων, μεταλλικών κατασκευών, όπως επίσης και την μετατροπή αυτών, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την λειτουργικότητα τους.