ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. διαθέτει τα προϊόντα της προς ενοικίαση ή πώληση και όπου απαιτείται προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν τη μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση του έργου

Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία κατασκευάζει και διαθέτει προς πώληση και ενοικίαση πληθώρα μεταλλικών προϊόντων όπως σκαλωσιές, κερκίδες, εξέδρες & ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2500τμ στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής

Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Η εταιρεία διαθέτει άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό
με σκοπό την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση των προϊόντων της.

Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.

ΠΩΛΗΣΗ

Η εταιρεία προσφέρει λεπτομερή επίδειξη τοποθέτησης και συναρμολόγησης των προϊόντων της, τόσο κατά τη διάρκεια της αγοράς/πώλησης, όσο και σε μελλοντικό χρόνο όπου πιθανώς να προκύψει ανάγκη.

Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σε όποιο έργο απαιτείται, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.
Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της Κ.Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. (Μηχανικοί, Τεχνικοί Ασφαλείας, Εργοδηγοί) αναλαμβάνει την επίβλεψη του κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ασφάλειας και το άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία Κ. Χουντουμάδης Α.Τ.Β.Ε. , έχει τη δυνατότητα, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της συντήρησης των ικριωμάτων, κερκίδων, εξέδρων, μεταλλικών κατασκευών, όπως επίσης και την μετατροπή αυτών, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την λειτουργικότητα τους.